Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student talking

Diwrnod Agored Rhithwir

Profwch bopeth sydd gennym ni i'w gynnig i israddedigion o gysur eich cartref.

Cofrestrwch nawr

Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael a COVID-19

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd er mwyn darparu cymorth yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Diwrnod Agored i ?l-raddedigion

Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi wybod am fywyd fyfyriwr ?l-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhoddodd fy addysg ym Mhrifysgol Caerdydd y sgiliau oedd eu hangen arnaf i er mwyn dod o hyd i waith. Ni fyddwn i wedi cael fy r?l gyntaf heb y sgiliau ysgrifennu a golygu a ddysgais yno.

Maria Mellor (BA 2017)
Llwyddiant gyrfaol Maria
opening-quote closing-quote

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd dros #TeamCardiff

Gosodwch her bersonol i'ch hun a chodwch arian ar gyfer Prifysgol Caerdydd yn Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd 2021.

Dysgwch iaith newydd ar-lein dros yr haf

Rydym yn cynnig cyrsiau haf dwys mewn Tsiein?eg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg.

Ymchwil yn amlygu pryderon nyrsys a bydwragedd y DU ynghylch COVID-19

Mae arolwg i werthuso effaith pandemig coronafeirws ar weithlu nyrsio a bydwreigiaeth y DU wedi amlygu pryderon iechyd meddwl pwysig.

黄片视频-A片视频网站-免费的黄片视频